Samorząd Doktorantów

Przedstawiciele Doktorantów

 

Rada Doktorantów w kadencji 2023-2025

Przewodniczący:

 • mgr Marcin Dorochowicz (ARS - nauki prawne)

Wiceprzewodniczący:

 • mgr Patryk Rybczyński (AST - nauki chemiczne)
 • mgr Bartosz Szymczak (AST - nauki biologiczne)

Delegaci:

 • mgr Marta Czarkowska (ARS - ekonomia i finanse)
 • mgr Małgorzata Grochocka (AMB - nauki medyczne)
 • lek. Jakub Husejko (AMB - nauki o zdrowiu)
 • mgr Katarzyna Kaczmarek (AAH - literaturoznawstwo)
 • lek. wet. Klaudia Miętkiewska (AC - weterynaria)
 • mgr Alex Lubiński (ARS - nauki o komunikacji)
 • mgr Kinga Milewska (AST - nauki o Ziemi i środowisku)

 

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w Senacie UMK:

 • mgr Marcin Dorochowicz (ARS - nauki prawne)
 • mgr Patryk Rybczyński (AST - nauki chemiczne)

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w Kolegium Elektorów UMK:

 • mgr Marcin Dorochowicz (ARS - nauki prawne)
 • mgr Wojciech Kiełbasiński - studia doktoranckie III stopnia
 • mgr Maciej Klimiuk (AC - nauki biologiczne)
 • mgr Patryk Rybczyński (AST - nauki chemiczne)
 • mgr Bartosz Szymczak (AST - nauki biologiczne)

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Naukowych Dyscyplin:

 • Ekonomia i finanse - mgr Marta Czarkowska
 • Historia - mgr Daria Tuszyńska
 • Językoznawstwo - mgr Maria Woźniak
 • Literaturoznawstwo - mgr Katarzyna Kaczmarek
 • Matematyka - mgr Władysław Klinikowski
 • Nauki biologiczne - mgr Bartosz Szymczak
 • Nauki chemiczne - mgr Patryk Rybczyński
 • Nauki fizyczne - mgr Karolina Sulowska
 • Nauki medyczne - mgr Małgorzata Grochocka
 • Nauki o komunikacji - Alex Lubiński
 • Nauki o sztuce - mgr Martyna Wenda
 • Nauki o zarządzaniu i Jakości - mgr Michał Jagielski
 • Nauki o zdrowiu - lek. Jakub Husejko
 • Nauki o Ziemi i środowisku - mgr Kinga Milewska
 • Nauki prawne - mgr Marcin Dorochowicz 
 • Nauki teologiczne - mgr Radosław Komuda
 • Weterynaria - lek. wet. Klaudia Miętkiewska

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Collegium Medicum:

 • mgr Małgorzata Grochocka (AMB - nauki medyczne)

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Szkół Doktorskich:

 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych „Academia Rerum Socialium” - mgr Marcin Dorochowicz (ARS - nauki prawne)
 • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu „Academia Medica Bydgostiensis” - mgr Małgorzata Grochocka (AMB - nauki medyczne)
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” - mgr Katarzyna Kaczmarek (AAH - literaturoznawstwo)
 • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych "Academia Scientarium Thoruniensis" - mgr Patryk Rybczyński (AST - nauki chemiczne)

Pełnomocnik ds. Dyscyplinarnych:

 • mgr Wojciech Kiełbasiński

Doktoranci z UMK w strukturach krajowych:

 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD)
  • mgr inż. Jakub Szczepkowski - Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  • r.p. Wojciech Kiełbasiński - Rzecznik Praw Doktoranta
  • mgr Kinga Milewska - Członkini Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej
  • mgr Małgorzata Grochocka - Członkini Zespołu ds. Komunikacji
 • Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM)
  • mgr Małgorzata Grochocka - Przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych
  • lek. Jakub Husejko - II Wiceprzewodniczący Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych
 • Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP)
  • mgr Bartosz Szymczak - Sekretarz Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich
Samorząd Doktorantów