Samorząd Doktorantów

Akty Prawne

Regulamin Samorządu Doktorantów UMK:

Regulamin Samorządu Doktorantów.pdf

Regulamin Szkół Doktorskich UMK:

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwały Senatu:

 

Zarządzenia Rektora:

Samorząd Doktorantów